Privacy Statement

FEM Advocatuur

In het kader van mijn dienstverlening verwerk ik persoonsgegevens. In dit Privacy Statement informeer ik u welke persoonsgegevens ik verzamel, hoe ik dit doe en hoe lang ik deze bewaar, met wie ik deze deel en wat uw rechten zijn. 

 

Persoonsgegevens

Ik verwerk onder meer uw basisgegevens zoals uw naam en titel, contactgegevens, IP-adres, gegevens over uw bezoek aan mijn website, en alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u mij verstrekt of die ik kan verkrijgen.

Ik verzamel deze persoonsgegevens omdat u deze aan mij heeft verstrekt. Bijvoorbeeld bij het aangaan van een overeenkomst met mij, door het invoeren van uw gegevens op mijn website, door mij uw visitekaartje te geven. Ik kan uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals van andere advocaten, wederpartijen, de Kamer van Koophandel, het Kadaster of door gebruik te maken van openbare bronnen.

Doeleinden en grondslagen

Ik kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Voor het verstrekken van mijn juridische diensten.
  • Om aan mijn juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen.
  • Voor marketing en business development activiteiten, zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor events en andere marketingcommunicatie die voor u van belang kan zijn.
  • Voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren.

Ik verwerk uw persoonsgegevens om uitvoering te geven aan een door u verstrekte opdracht (procedures of advies), voor facturering, en om te voldoen aan mijn wettelijke plichten, zoals controles op grond van de Wwft. Ik verwerk uw persoonsgegevens alleen wanneer dit is toegestaan op basis van één van de grondslagen uit de AVG.

Bewaartermijn

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in deze Privacy Policy genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Delen

Voor de in deze Privacy Policy beschreven doeleinden kan ik uw persoonsgegevens delen met derden, waaronder:

  • Derden die relevant zijn voor de juridische diensten die ik verstrek, zoals wederpartijen, advocaten, gerechten, regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen.
  • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
  • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacy Policy

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, deze te laten rectificeren, verwijderen of over te dragen en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook kunt u uw toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken altijd weer intrekken. Bent u van mening dat ik niet juist omga met uw persoonsgegevens dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zie voor meer informatie de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Ik maak gebruik van cookies op mijn website. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit kan dan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website. De website maakt gebruik van functionele cookies en analytische cookies, maar niet van tracking cookies of advertentie cookies.

Contact

Vragen of klachten over het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem contact met mij op via: