Over

FEM Advocatuur

Over

FEM Advocatuur

Mijn financiële achtergrond zorgt ervoor dat ik als advocaat een ondernemer goed begrijp en een vraag vanuit een verschillend perspectief kan benaderen. Dit helpt bij het vinden van een oplossing voor een juridisch probleem. 

mr. Femke Rientsma

FEM Advocatuur

Mijn financiële achtergrond zorgt ervoor dat ik als advocaat een ondernemer goed begrijp en een vraag vanuit een verschillend perspectief kan benaderen. Dit helpt bij het vinden van een oplossing voor een juridisch probleem. 

mr. Femke Rientsma

FEM Advocatuur

Roots in het internationale bankwezen

Door mijn jarenlange ervaring in het internationale bankwezen ben ik een ondernemingsrecht advocaat met een breder perspectief. Tijdens mijn werk op de interne afdeling voor fusies en overnames van de Deutsche Bank AG in Frankfurt, was ik medeverantwoordelijk voor het onderhandelen van grote mergers en acquisitions, het uitvoeren van bedrijfsanalyses en eindverantwoordelijk voor het legal entity management binnen de Benelux, inclusief de aan- en verkoop van deelnemingen. Vervolgens werkte ik als director bij de Westdeutsche Landesbank in London, aan de Corporate Finance kant als business manager, met de focus op interne herstructureringen.

Out of the box

Ik heb door mijn ervaringen geleerd verder te kijken dan naar alleen de juridische aspecten van een geschil. Dat ik naast mijn master in het recht ook een bachelor degree in fiscale economie heb en een executive programma aan Stern University in New York gevolgd heb, is daarbij van grote waarde. Deze combinatie tezamen met mijn werkervaring in het (internationale) zakenleven zorgt ervoor dat ik een ondernemer beter begrijp en een probleem vanuit verschillend perspectief kan benaderen wat weer helpt bij het vinden van een oplossing voor een juridisch probleem; ik denk dan ook graag ‘outside the box’.

Kennis up-to-date

Aangezien ik het belangrijk vind dat mijn kennis up-to-date is volg ik regelmatig cursussen en opleidingen zoals bijvoorbeeld de opleiding Ondernemings- en vennootschapsrecht van de Grotius Academie. In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten heb de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd :

  • Ondernemingsrecht 
  • Bestuurdersaansprakelijkheid 
  • Fusies- en overnames 
  • Vennootschappen 
  • Verenigingen en stichtingen

Op grond van deze registratie ben ik verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Wie is Femke

Ik ben een advocaat die het leuk vindt om al mijn opgedane ervaring en kennis voor u aan te wenden om zo tot een oplossing te komen. Ik zal altijd eerst proberen het geschil buiten de rechtbank om op te lossen, maar als dat niet gaat dan vrees ik de gang naar de rechter niet; sterker nog, ik bepleit uw zaak dan graag. Mijn gedrevenheid en passie in combinatie met mijn brede ervaring en kennis in de financiële sector zorgt ervoor dat ik door ga tot ik iets vind dat de zaak doet kantelen. Als ik echter van mening ben dat u geen zaak heeft, zal ik u dat ook laten weten. Ik vind het belangrijk om open en transparant met mijn cliënten om te gaan waardoor ik durf te stellen dat u van mij krijgt wat u ziet; een advocaat met lef en een no nonsens aanpak.

Nevenfunctie

Naast mijn praktijk in het ondernemingsrecht, ben ik voorzitter van Win4All; een gezamenlijk gedragen initiatief van bedrijfsleven, onderwijs, gemeenten en provincie Flevoland. Samen zetten we ons in voor ondernemerschap en economische groei in onze provincie. Mijn rol als boegbeeld van het programma is het uitdagen, verbinden en het aanjagen van de samenwerking. Daarnaast zie ik toe op blijvende vernieuwing van het programma, zodat het blijft voorzien in de ambities van de partners. Als voorzitter bewaak ik samen met het supportteam de balans in het programma over de verschillende deelgebieden en de partners. Meer weten? https://www.win4all.nl/

Advocaat nodig?

Contact is snel gelegd

Bent u op zoek naar een advocaat die met u meedenkt, gedreven en integer is, neemt u dan gerust contact met mij op via of 06-42568652 om een afspraak te maken voor een vrijblijvende kennismaking op mijn kantoor in het Olympisch Stadion 24 – 28 te Amsterdam.