Gespecialiseerd in ondernemingsrecht

Door mijn jarenlange ervaring in het bedrijfsleven en mijn bachelor degree in fiscale economie gecombineerd met mijn master in het recht, heb ik een breed perspectief als het gaat om ondernemingsrechtelijke vraagstukken.

Over fem advocatuur

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is een onderdeel van het privaatrecht dat zich bezighoudt met rechtspersonen met een winstoogmerk, oftewel met ondernemingen. Onder het ondernemingsrecht vallen uiteenlopende zaken zoals:

 • de oprichting van een BV
 • een enquête procedure bij de Ondernemingskamer
 • de verschillende rechtsvormen van ondernemingen
 • de interne en externe bevoegdheden van verschillende organen en personen binnen een onderneming
 • bestuurdersaansprakelijkheid,
 • problemen met een zakenpartner
 • insolventierecht

Of u nu een bedrijf wilt starten, overnemen, bijna failliet gaat of problemen heeft met uw zakenpartner, ik sta u graag bij voor zowel advies of bijstand in een procedure.

Verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht is het recht dat toeziet op alle civiele verbintenissen. Een verbintenis is een vermogensrechtelijke rechtsbetrekking tussen twee of meer personen op grond waarvan de ene partij (schuldenaar) verplicht is tot een bepaalde prestatie, waartoe de andere partij (schuldeiser) is gerechtigd. Anders gezegd; je moet betalen, leveren of presteren. Voorbeelden van verbintenissen zijn:

 • een koopovereenkomst
 • een samenwerkingsovereenkomst
 • een franchiseovereenkomst
 • een geldleningsovereenkomst

 

WANNEER ER PROBLEMEN ONTSTAAN

Vaak ontstaan problemen wanneer één van de partijen zijn of haar verplichtingen niet nakomt of wanneer er onduidelijkheid bestaat over de gemaakte afspraken binnen het contract. Heeft u een probleem met een wederpartij die zijn of haar verplichtingen niet nakomt of heeft u behoefte aan advies voordat u een overeenkomst sluit, neemt u dan contact met mij op voor een snel en kundig advies, dan wel voor een snelle gang naar de rechter om uw wederpartij te dwingen de gemaakte afspraken na te komen.

Verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht is het recht dat toeziet op alle civiele verbintenissen. Een verbintenis is een vermogensrechtelijke rechtsbetrekking tussen twee of meer personen op grond waarvan de ene partij (schuldenaar) verplicht is tot een bepaalde prestatie, waartoe de andere partij (schuldeiser) is gerechtigd. Anders gezegd; je moet betalen, leveren of presteren. Voorbeelden van verbintenissen zijn:

 • een koopovereenkomst
 • een samenwerkingsovereenkomst
 • een franchiseovereenkomst
 • een geldleningsovereenkomst

 

WANNEER ER PROBLEMEN ONTSTAAN

Vaak ontstaan problemen wanneer één van de partijen zijn of haar verplichtingen niet nakomt of wanneer er onduidelijkheid bestaat over de gemaakte afspraken binnen het contract. Heeft u een probleem met een wederpartij die zijn of haar verplichtingen niet nakomt of heeft u behoefte aan advies voordat u een overeenkomst sluit, neemt u dan contact met mij op voor een snel en kundig advies, dan wel voor een snelle gang naar de rechter om uw wederpartij te dwingen de gemaakte afspraken na te komen.

Goederenrecht

Het goederenrecht is een onderdeel van het vermogensrecht, anders gezegd; het stelsel van rechtsregels met betrekking tot iemands vermogen. Het goederenrecht heeft betrekking op de rechtsverhouding tussen rechtssubjecten en goederen. De regels in het goederenrecht zien onder andere op eigendomsvraagstukken, het recht op vruchtgebruik, erfdienstbaarheid, opstal, erfpacht, pand en hypotheek.

Kenmerkend voor het goederenrecht is, dat het gaat over vermogensrechten die een bepaalde zeggenschap geven over een goed. Eigendom bijvoorbeeld verschaft de rechthebbende de meest verstrekkende bevoegdheden met betrekking tot het goed dat eigendom is. Een beperktere zeggenschap over een goed geven het recht van vruchtgebruik, erfdienstbaarheid, opstal, erfpacht, pand- en hypotheekrecht en het appartementsrecht.

Heeft u vragen over hoe u een recht van pand of hypotheek kunt vestigen, wie de eigenaar of bezitter van een goed is of wat de invloed van een beperkt recht is ect, neemt u dan gerust contact met mij op.

Kort geding advocaat

Een kort geding is een korte en snelle procedure die wordt gevoerd wanneer één van de partijen een spoedeisend belang heeft bij een snelle uitspraak van een rechter. U kunt bijvoorbeeld denken aan een loonvordering, een straatverbod of een vordering tot opheffing van een beslag. In al deze gevallen kan een kort geding procedure worden opgestart, waardoor u snel weet waar u aan toe bent. In een kort geding wordt in principe slechts een voorlopige beslissing gegeven, maar uit ervaring weet ik dat veel partijen zich bij de beslissing neerleggen omdat het wel een indicatie is hoe de rechter er in de normale bodemprocedure tegenaan kan kijken. Voor het opstarten van zo’n kort geding procedure heeft u altijd een advocaat nodig. Nadat de advocaat voor u een dagvaarding heeft opgesteld en ingediend bij de rechtbank wordt meteen een zitting ingepland.
 

 

VOORDELEN VAN EEN KORT GEDING

 • De snelheid van de procedure
 • Het informele karakter van de procedure
 • Gedaagde hoeft niet bij advocaat te verschijnen
 • Is er geen gelegenheid tot uitgebreide bewijsvoering, zoals getuigenverhoren dan kan een kort geding wanneer dit noodzakelijk is zelfs op zon- en feestdagen en buiten werktijd of rechtbank plaats vinden
 • De rechter kan meteen uitspraak doen, ook al is 2 weken gebruikelijker
 • Hoger beroepstermijn is slechts 4 weken in plaats van 3 maanden zoals bij een normale (bodem-) procedure

 
Heeft u een advocaat nodig die snel kan schakelen en denken voor het opstarten van een kort geding procedure of bent u zelf gedagvaard in kort geding, dan sta ik klaar om u bij te staan.

Kort geding advocaat

Een kort geding is een korte en snelle procedure die wordt gevoerd wanneer één van de partijen een spoedeisend belang heeft bij een snelle uitspraak van een rechter. U kunt bijvoorbeeld denken aan een loonvordering, een straatverbod of een vordering tot opheffing van een beslag. In al deze gevallen kan een kort geding procedure worden opgestart, waardoor u snel weet waar u aan toe bent. In een kort geding wordt in principe slechts een voorlopige beslissing gegeven, maar uit ervaring weet ik dat veel partijen zich bij de beslissing neerleggen omdat het wel een indicatie is hoe de rechter er in de normale bodemprocedure tegenaan kan kijken. Voor het opstarten van zo’n kort geding procedure heeft u altijd een advocaat nodig. Nadat de advocaat voor u een dagvaarding heeft opgesteld en ingediend bij de rechtbank wordt meteen een zitting ingepland.

 

VOORDELEN VAN EEN KORT GEDING

 • De snelheid van de procedure
 • Het informele karakter van de procedure
 • Gedaagde hoeft niet bij advocaat te verschijnen
 • Is er geen gelegenheid tot uitgebreide bewijsvoering, zoals getuigenverhoren dan kan een kort geding wanneer dit noodzakelijk is zelfs op zon- en feestdagen en buiten werktijd of rechtbank plaats vinden
 • De rechter kan meteen uitspraak doen, ook al is 2 weken gebruikelijker
 • Hoger beroepstermijn is slechts 4 weken in plaats van 3 maanden zoals bij een normale (bodem-) procedure

Heeft u een advocaat nodig die snel kan schakelen en denken voor het opstarten van een kort geding procedure of bent u zelf gedagvaard in kort geding, dan sta ik klaar om u bij te staan.