Derdengelden

FEM Advocatuur

FEM Advocatuur heeft geen stichting derdengelden ter beschikking ten gevolge waarvan FEM Advocatuur geen derdengelden kan ontvangen.